По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Когато работник/лужител полага труд през ден, обявен за официален празник, на него му се дължи не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Когато работник/лужител полага труд през ден, обявен за официален празник, на него му се дължи не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение

Публикувано на 22.01.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При работа извършвана на 12 часов график, два работни/два почивни дни, трета категория труд колко дни отпуск е нужно да заявя за ползването на двата работни дни, 2 или 3 дни отпуск? И работен ден по график съвпадащ с национален празник заплаща ли се допълнително?

   В чл. 9а, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...