По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, придобит в друга държава членка
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, придобит в друга държава членка

Публикувано на 26.01.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В периода от 2009 до 2017 г. работих като сезонен работник в Гърция и Швейцария на трудов договор. В Гърция съм ползвал и правото си на трудово обещетение за безработица. Как мога да докажа този период пред сегашният ми работодател, за да ми бъде начисляван "Клас прослужено време", тъй като сега ми се начислява само върху годините, които съм работил в България?

   От из...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...