По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Промени в осигурителното законодателство през 2021 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Промени в осигурителното законодателство през 2021 г.

Публикувано на 15.01.2021

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване

    Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ЗБДОО) и промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) са публикувани в ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г.
Осигурителният доход, осигурителните вноски и осигурителните плащания за 2021 г. са, както следва:
1. В Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2021 г. са определени миним...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...