По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Отчитане на средства, получени във връзка с COVID-19
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Отчитане на средства, получени във връзка с COVID-19

Публикувано на 15.01.2021

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Нашата фирма се възползва от мярката 60/40 за получаване на компенсации поради КОВИД пандемията. Интересуваме се как да бъдат осчетоводени средствата, които сме получили по тази мярка, като извънредни приходи ли или по други сметки?

   Извънредните статии са регламентирани със СС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика. Съгласно параграф 4.3 от този стандарти като извънред...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...