По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Срочен трудов договор за заместване
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Срочен трудов договор за заместване

Публикувано на 19.02.2021

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Аз съм счетоводител в едно основно училище. Учителка по руски език се пенсионира през м. юни 2020 г. Mоже ли директорката да я назначи пак, тъй като друга учителка излезе продължително в болничен и няма учители. На какъв договор имаме право да я назначим? Може ли да й плащаме по граждански договор, като външен лектор, до завръщане на титуляря от болничен?

   Обичайно по-продължителните отсъствия на работници и служители изпра...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...