По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Размер на полагащия се платен годишен отпуск при непълна година
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Размер на полагащия се платен годишен отпуск при непълна година

Публикувано на 16.02.2021

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Служител с 9 години трудов стаж започва работа от 1 февруари на безсрочен трудов договор. През месец май иска да ползва седем дни платен отпуск, но му разрешават само четири. Правилно ли е това?

   Правото на платен годишен отпуск възниква, когато работникът или служителят набере осем месеца трудов стаж при един или повече работодатели. Това право не се губи до края на трудовата дейност.
Размерът на основния платен годи...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...