По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Парично обезщетение за безработица не се дава при упражняване на трудова дейност, за която осигуряването по КСО е задължително
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Парично обезщетение за безработица не се дава при упражняване на трудова дейност, за която осигуряването по КСО е задължително

Публикувано на 23.02.2021

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

    Работих по трудов договор като музикален ръководител на хор в сдружение с нестопанска цел до 30.03.2020 г. Същевременно бях избрана и за председател на Управителния съвет на това сдружение, за което сключих безвъзмезден договор за представителство. На 30.03.2020 г. трудовото ми правоотношение на музикален ръководител със сдружението беше прекратено на основание чл. 328...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...