По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Принудителен платен отпуск на основание чл. 173а, ал. 1 от КТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Принудителен платен отпуск на основание чл. 173а, ал. 1 от КТ

Публикувано на 19.02.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Допустимо ли е работодател да пусне работник в принудителен платен отпуск на основание чл. 173а, ал. 1 от КТ, като задължи работника да полза отпуски от 2008 г., които не се погасяват по давност, при положение, че работникът има ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...