По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Обезщетение при оставане без работа
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Обезщетение при оставане без работа

Публикувано на 15.01.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Постоянният ми трудов договор е прекратен от работодателя на основание чл. 327, ал. 1, т. 11 от Кодекса на труда, считано от 26.10.2020 г. Имам ли право на обезщетение от работодателя с една брутна работна заплата по чл. 222...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...