По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Удръжки от заплата
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Удръжки от заплата

Публикувано на 02.03.2021

Красимир Добрев, юрист

    Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Кога и какви удръжки от заплатата могат да бъдат правени?

   Според действащите норми на Кодекса на труда (КТ) трудовото възнаграждение се изплаща в пари. Допуска се по изключение, когато е предвидено в акт на МС или в колективен и индивидуален трудов договор някакви допълни...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...