По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Здравни вноски по време на майчинство
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Здравни вноски по време на майчинство

Публикувано на 02.03.2021

Димитрина Захаринова, регистриран одитор

    Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Жена е назначена на трудов договор по заместване на отсъстващ служител и след завръщането му договорът є е прекратен. От 12.03.2019 г. (преди прекратяване на трудовото правоотношение) е в отпуск за бременност и раждане. За първата година от майчинството е изплатено обезщетение, но здравни осигуровки не са плащани след прекратяване на трудовия договор до края на...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...