По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2021 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2021 г.

Публикувано на 16.02.2021

Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ – д.е.с., рег. одитор

    Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2021 г., са публикувани в ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г., и ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г. Те са свързани основно с подписването на финансовите отчети и сроковете за тяхното публикуване. Значителни са и редакционни изменения относно съдържанието на нефинансовата декларация.
Съгласно чл. 25...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...