По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Последни промени в Кодекса на труда
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Последни промени в Кодекса на труда

Публикувано на 19.02.2021

Нина МАНОЛОВА – адвокат

    В брой 107 от 18.12.2020 г. на „Държавен вестник“ е обнародван Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ). С този закон са направени многобройни промени в Кодекса на труда (КТ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...