По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Промени в Закона за счетоводството, приложими за 2021 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Промени в Закона за счетоводството, приложими за 2021 г.

Публикувано на 19.02.2021

Христо ДОСЕВ - регистриран одитор

    В ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 година, е обнародван Законът за изменение и допълнение на ЗДДС, като с § 83 от преходните му и заключителни разпоредби се правят съответните изменения в Закона за счетоводството, влизащи в сила считано от 01.01.2021 година.
Като цяло можем да кажем, че промените в закона засягат само два момента, а именно:
1) Промени,...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...