По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Обезщетение при уволнение след продължителен отпуск
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Обезщетение при уволнение след продължителен отпуск

Публикувано на 09.04.2021

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Служителка е близо три години в отпуск - отначало за бременност и раждане, след това - за отглеждане на малко дете до 2 години, после - 6 месеца неплатен отпуск, и накрая - близо три месеца платен годишен отпуск за времето, докато е била в отпуските за майчинство. От два месеца длъжността е съкратена и на това основание при връщането на служителката след отпуска нейният трудов договор ще бъде прекратен. На каква база трябва да се изчисли обезщете...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...