По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2021 г. > Деклариране на доход от личен труд на собственик
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Деклариране на доход от личен труд на собственик

Публикувано на 09.04.2021

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Обичайна практика е съдружник или едноличен собственик на фирма да полага личен труд в нея, за което получава възнаграждение в качеството си на физическо лице, което се самоосигурява. Съгласно § 1, т. 26, буква “и” от ДР на ЗДДФЛ правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в др...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...