По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2021 г. > Признаване на разходи за командировка
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Признаване на разходи за командировка

Публикувано на 30.04.2021

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор

    Въпрос: Може ли собственик и управител на ЕООД, регистриран като самоосигуряващо се лице, полагащ личен труд, да се командирова. Разходът за командировка признава ли се за разход на дружеството?

   Отговор: Няма пречка лицето да се командирова.
Съгласно чл. 33, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...