По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Публикувано на 09.04.2021

Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика

    Въпрос: Предстои пенсиониране на наш служител. Лицето е лекар. Назначен е на работа в ООД и работи повече от 10 години към същото дружество. Съгласно чл. 222 от КТ той има право на шест брутни работни заплати обезщетение. Дружеството няма колективен трудов договор. Има сключе...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...