По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Почивка съгласно чл.15, ал.2 от НРВПО за извършен извънреден труд
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Почивка съгласно чл.15, ал.2 от НРВПО за извършен извънреден труд

Публикувано на 06.04.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Освен допълнително възнаграждение по чл.262, ал.1, т.2 от КТ, полага ли се почивка съгл. чл.15, ал.2 от НРВПО за извършен извънреден труд в един от почивните дни - събота при нормирано работно време (8 ч./дневно и 40 ч./седмично) и в какъв размер?
Или почивката се полага в случаите, когато се извършва извънреде...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...