По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Отразяване във ведомостите на работодателя времето, през което на служител е наложена мярка за неотклонение "Задържане под стража"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Отразяване във ведомостите на работодателя времето, през което на служител е наложена мярка за неотклонение "Задържане под стража"

Публикувано на 09.04.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как следва да бъде отразено във ведомостите на работодателя времето, през което на служител е наложена мярка за неотклонение "Задържане под стража"? Нарушение ли е ако в първия възможен момент служителят подаде заявление за ползване на неплатен отпуск по чл. 160 от КТ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...