По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Неплатен отпуск, който се признава за трудов стаж
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Неплатен отпуск, който се признава за трудов стаж

Публикувано на 06.04.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Ако служител през 2021 г. желае да ползва неплатен отпуск по чл. 173а, ал. 2 от КТ, дните от него включват ли се в общия брой на 60-те дни неплатен отпуск по чл. 160...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...