По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Осигурителни права през 2021 г. по време на получаване на компенсации по ПМС № 418 от 30.12.2020 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Осигурителни права през 2021 г. по време на получаване на компенсации по ПМС № 418 от 30.12.2020 г.

Публикувано на 26.02.2021

Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ

    В “Държавен вестник” бр. 2 от 8 януари 2021 г., е обнародвано постановление на Министерския съвет № 418 от 30 декември 2020 Г. за изменение и допълнение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно поло...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...