По тематика > Данъци > Процедури > ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ

Публикувано на 23.02.2021

Любка ЦЕНОВА - доктор по право, адвокат

    1. Правно основание на процедурата
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, глава петнадесета, чл.45 и 46

   2. Цел (предназначение) на процедурата
Целта на процедурата е да се провери дали задължените лица правилно определят и внасят задълженията си за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и дали законосъобразно извър...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...