По тематика > Данъци > Процедури > ПРОЦЕДУРА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Публикувано на 26.02.2021

Любка ЦЕНОВА - доктор по право, адвокат

    1. Правно основание на процедурата
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, чл. 133 – 134

   2. Цел (предназначение) на процедурата
Целта на процедурата е да се регламентира изменението на определени с влязъл сила ревизионен акт задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски, в случаите, когато определеното задължение ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...