По тематика > Данъци > Процедури > ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА ВЪРХУ ИМОТ ИЛИ КОРАБ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА ВЪРХУ ИМОТ ИЛИ КОРАБ

Публикувано на 26.02.2021

Любка ЦЕНОВА - доктор по право, адвокат

    Правно основание на процедурата
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 205, 206
Чл. 6 и следв. от Правилника за вписванията /обн. ДВ, бр. 101от 1951 г, послд. изм. ДВ., бр. 2 от 2021 г.

   Цел (предназначение) на процедурата
Целта на...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...