Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

Публикувано на 04.05.2021

Красимир Добрев, юрист

    Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Ще продавам недвижим имот, но купувачът иска сключване на предварителен договор. И той ли трябва да е писмен и какво задължително трябва да има?

   Уредбата на предварителния договор се съдържа в няколко разпоредби на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...