По тематика > Осигуряване > Процедури > ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ОСТАТЪКА ДО 365 ДНИ ПРИ НЕЗПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСКА ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ОСТАТЪКА ДО 365 ДНИ ПРИ НЕЗПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСКА ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Публикувано на 06.04.2021

Нели Вангелова – държавен експерт по осигуряването в НОИ

    Правно основание на процедурата
Кодекс на труда - чл. 164б, ал. 6.
Кодекс за социално осигуряване - чл. 40, ал. 3, чл. 53г и чл. 54к.
Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...