По тематика > Осигуряване > Процедури > ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ И ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ДО 15 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ И ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ДО 15 КАЛЕНДАРНИ ДНИ

Публикувано на 06.04.2021

Нели Вангелова – държавен експерт по осигуряването в НОИ

    Правно основание на процедурата
Кодекс на труда - чл. 163, ал. 8 и чл. 164б, ал. 8.
Наредба за работното време, почивките и отпуските...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...