По тематика > Осигуряване > Процедури > ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

Публикувано на 06.04.2021

Нели Вангелова – държавен експерт по осигуряването в НОИ

    Правно основание на процедурата
Кодекс за социално осигуряване - чл. 54а – ж и 54л.
Закон за наследството
Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, наричана за краткост в процедурата - наредбата.
Цел на процедурата
Пре...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...