По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2021 г. > Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 1.07.2021 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 1.07.2021 г.

Публикувано на 18.06.2021

Мина ЯНКОВА – данъчен експерт

    В „Държавен вестник“, бр. 27 от 2 април 2021 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС).
ПИДППЗДДС отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...