По тематика > Осигуряване > Процедури > ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ВРЕМЕТРАЕНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕКЪСВАНЕ НА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ИЛИ ПО СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ВРЕМЕТРАЕНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕКЪСВАНЕ НА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ИЛИ ПО СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Публикувано на 06.04.2021

Вержиния Заркова - експерт по социално осигуряване

    Правно основание на процедурата
Кодекс за социално осигуряване (КСО).
Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

  
Цел на процедурата
Възникването, времетраенето, прекратяването и прекъсването на осигуряването на работниците и служителите и лицата, работещи по служебно правоотношение, определят периода, за който за тях се дължат осиг...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...