По тематика > Осигуряване > Процедури > ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ЗА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ЗА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Публикувано на 06.04.2021

Вержиния Заркова - експерт по социално осигуряване

    Правно основание на процедурата
Кодекс за социално осигуряване (КСО).
Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху който се правят осигурителни вноски

   Цел на процедурата
Определянето на точният размер на осигурителният доход, върху който се дължат осигурителните вноски от една страна има за цел правилно...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...