По тематика > Осигуряване > Процедури > ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР. № 1 ЗА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР. № 1 ЗА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Публикувано на 06.04.2021

Вержиния Заркова - експерт по социално осигуряване

    Правно основание на процедурата
Кодекс за социално осигуряване (КСО).
НАРЕДБА № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

   Цел на процедурата
Целта на попълването и под...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...