По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2021 г. > Определяне на данъчната основа, върху която продавачът следва да начисли ДДС при продажба на недвижими имоти
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Определяне на данъчната основа, върху която продавачът следва да начисли ДДС при продажба на недвижими имоти

Публикувано на 11.06.2021

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

    Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, продава част от недвижим имот на цена под данъчната оценка. Помещението е приземно и в лошо състояние, но поради спешна нужда от оборотни средства продажбата е наложителна. Върху каква стойност НАП ще търси ДДС и как счетоводно ще се оформи сделката?

   Отговор: Определянето на данъчната основа, върху коя...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...