По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Договор за предоставяне на услуга
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Договор за предоставяне на услуга

Публикувано на 18.06.2021

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Въпрос: Фирма възложител, предлагаща козметични услуги, с цел разширяване на асортимента на предлаганите услуги наема чрез договор за възлагане друга фирма – подизпълнител, за извършване на допълнителни козметични услуги. За извършените от подизпълнителя услуги, ще издава фактура на възложителя на база договорен процент от изработения оборот, който ще се декларира, чрез издаване на касови бележки от възложителя. Услугите ще се извършват от собств...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...