По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Осигуряване на нает по трудов договор турски гражданин
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Осигуряване на нает по трудов договор турски гражданин

Публикувано на 11.06.2021

Отговаря Петя ГИНИНА - юрист по осигурително право в НАП

    Турски гражданин ще започне да работи по трудов договор с български работодател на територията на България. Преди да започне работа в България, той е бил осигуряван съгласно немското осигурително законодателство.
Следва ли българският работодател да внася социални и здравни осигурителни вноски, след като турският гражданин не притежава българско или друго европейско гражданство и има разрешено продължително пребиваване в България?


За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...