По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Неплатен отпуск по искане на работодателя
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Неплатен отпуск по искане на работодателя

Публикувано на 11.06.2021

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Във връзка с коронавируса работодателят настоява да ползвам един месец неплатен отпуск, въпреки че не съм подал молба. Има ли право да ме задължи да ползвам неплатен отпуск? Ако го ползвам, ще имам ли право на обезщетение за неизползвания от миналата година платен отпуск?

   В съответствие с чл. 173а, ал. 2 от КТ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...