По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2021 г. > Третиране на разходите за реклама
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Третиране на разходите за реклама

Публикувано на 18.06.2021

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    Фирмата ни се занимава с производство на стоки. Искаме да направим реклама на стоките ни по телевизията. Въпросът ни е имаме ли право на данъчен кредит за рекламната услуга и данъчно признат ли ще е разходът за целите на ЗКПО?

   Счетоводно отчетените разходи следва да се признават за целите на съставяне на ГФО за периодите, за които се отнасят, тоест при спазване на принципа на начисляването, регламентиран в чл. 26...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...