По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Погасителна давност за лихви, дължими върху обезщетение за неимуществени вреди
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Погасителна давност за лихви, дължими върху обезщетение за неимуществени вреди

Публикувано на 18.06.2021

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    При несвоевременно направено възражение за изтекла погасителна давност за лихви, дължими върху обезщетение за неимуществени вреди вследствие професионално заболяване, допустимо ли е присъждане на лихви за повече от три години? В конкретния случай лихвите са присъдени за периода от 18.02.2014 г. (датата на инвалидизиране, посочена в експертно решение на ТЕЛК) до 09.01.2019 г. (датата на предявяване на исковата молба).

   За да...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...