По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Публикувано на 15.06.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговоарят на въпроса: Работя в предприятие повече от 30 г. Преди 6 години ръководството реши да отдаде дейността (работата), която извършвам на друга фирма. В следствие на това се наложи да напусна едната фирма и да постъпя на работа в другата без прекъсване. Работното ми място и задълженията ми останаха без промяна в същото предприятие. Единствено се промени работодателя. И въпросът ми е : попадам ли в обхвата на промен...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...