По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Право на работника или служителя на неплатен отпуск
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Право на работника или служителя на неплатен отпуск

Публикувано на 18.06.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговоарят на въпроса: Работя на постоянен трудов договор от 23.10.2020 г. съм в неплатен отпуск по мое желание (след приключване на майчинството ми), тъй като трябва да се грижа за своето дете. Работодателят е оформил отпуската ми едновременно по чл. 160, ал. 1 и чл. 173а, ал. 2 с обяснение, че по чл. 160, ал. 1 използвам полагаемия брой дни (90 за тази година), а по чл. 173а, ал. 2 се възползвам само от правото, работод...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...