По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Осигуряване на физически лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ, но извършват дейност по отдаване на имот на туристи
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Осигуряване на физически лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ, но извършват дейност по отдаване на имот на туристи

Публикувано на 15.06.2021

Димитрина Захаринова, регистриран одитор

    Във в. "Труд" Димитрина Захаринива, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин желае да отдава част от имота, в който живее, на туристи чрез платформите Booking, AirBnB, както и чрез български сайтове. Той е пенсионер и е собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).
Какъв е редът за осигуряване при упражняване на дейността по отдаване на част от имот на туристи?

   За ползването н...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...