По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Отчитане на суми по програми за наети лица от Бюро по труда
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Отчитане на суми по програми за наети лица от Бюро по труда

Публикувано на 13.07.2021

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

    Въпрос: Как би следвало да се осчетоводят получени суми по програми за наети лица от Бюро по труда? Средства от държавния бюджет за субсидирана заетост за определен период. Средствата покриват трудово възнаграждение за действително отработено време, осигуровки за сметка на работодателя, платен отпуск.

   Отговор: Сумите по програми за наети лица от Бюро по труда, имащи за цел да покриват трудово възнаграждение за действително...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...