По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Правителствени дарения на суми като процент от оборотите на предшестващи месеци
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Правителствени дарения на суми като процент от оборотите на предшестващи месеци

Публикувано на 16.07.2021

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

    Въпрос: Във връзка с пандемията и намалените обороти НЗОК превежда с данъчно известие на зъболекарите (денталната медицина) суми като % от оборотите на предшестващи месеци - това е от март 2020 г. до момента.
Как да се осчетоводяват тези приходи, постъпват по банка и ЗОК издава фактури - данъчни дебитни известия?
Следва ли да са облагаеми в декларациите за 2020 г.?

   Отговор: Получените правителствени дарения, ко...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...