По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Счетоводното отчитане на покупката и продажбата на чуждестранна валута
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Счетоводното отчитане на покупката и продажбата на чуждестранна валута

Публикувано на 20.07.2021

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

    Въпрос: Как счетоводно се отразява покупка и продажба във валутно бюро? В справките от програмата имам количество валута закупена и продадена и стойността на валутната разлика като приход. В отчета за продажби имам група А покупки, група Б продажби, но разликата не е колкото справката от валутната програма. Как да ги отразя счетоводно?

   Отговор: Счетоводното отчитане на покупката и продажбата на чуждестранна валута следва д...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...