По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2021 г. > Облагане с нулева ставка на данъка за услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, свързани с доставки по чл. 31, т. 2 от ЗДДС
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Облагане с нулева ставка на данъка за услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, свързани с доставки по чл. 31, т. 2 от ЗДДС

Публикувано на 20.07.2021

Иван МИНЧЕВ - данъчен консултант

    На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...