По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2021 г. > Издаване на фактура
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Издаване на фактура

Публикувано на 20.07.2021

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    Фирма извършва продажби на дребно към физически и юридически лица. На физическите лица фактури не се издават (или се издават само при изрично поискване от тяхна страна), като извършените към тях продажби се отчитат с отчет по продажбите. Клиентите, на които не е издадена фактура, получават единствено стокова разписка. В случай че клиентът е самоосигуряващо се лице, фирмата задължена ли е да му издаде фактура, или може да се позове на чл. 113...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...