По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Социално и здравно осигуряване на нает от българско дружество гръцки гражданин, който извършва работа от разстояние от територията на Гърция
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Социално и здравно осигуряване на нает от българско дружество гръцки гражданин, който извършва работа от разстояние от територията на Гърция

Публикувано на 20.07.2021

Отговаря Петя ГИНИНА - юрист по осигурително право в НАП

    Дружество, регистрирано в България, е сключило трудов договор по Кодекса на труда с лице - гръцки гражданин, за извършване на работа от разстояние. Наетото лице ще полага труда онлайн от територията на Гърция, където пребивава. Следва ли работодателят да осигурява социално и здравно наетото лице в България? Възниква ли задължение за българската фирма да подава де...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...