По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение по чл. 222, ал. 3 от КТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Публикувано на 20.07.2021

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

    Изпълнителен директор съм на ЕАД съгласно договор за възлагане на управлението от ноември 2018 г. Съгласно договора имам право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда. При прекратяване на трудовото ми правоотношение съм с придобито право на пенсия за осигурителен...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...