По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2021 г. > Облагане маржа на цената
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Облагане маржа на цената

Публикувано на 30.07.2021

Отговаря Иван МИНЧЕВ - данъчен консултант

    Финансова институция, регистрирана по ДДС. Водеща счетоводството си по МСФО. Финансовата институция купува коли от дилър и ще ги отдава на лизинг срещу заплащане на договорна лихва за срок от 2 до 5 години на физически лица. Финансовият лизинг е на МПС втора употреба. В случая покупката на колите от дилъра с ДДС-то по маржа ли ще е (разликата между продажната и покупната цена)? Финансовата институция за всяко отдадено МПС на ФЛ съгласно договора,...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...